Impressum

Warunki użytkowania i wymogi informacyjne zgodnie z § 25 ustawy o mediach (MedienG), § 5 ustawy o handlu elektronicznym (ECG), § 14 kodeksu handlowego (UGB), § 63 kodeksu przemysłowego (GewO 1994)

Dr. Amanda Zbyszewski
Margaretenstr. 72 72
1050 Wiedeń
Austria

T: +43 660 9515306
M: ordination@dermAZ.at

Tytuł zawodowy i regulamin zawodowy
Specjalistka dermatologii i wenerologii
Prawo zawodowe: działalność podlega ustawie o lekarzach z 1998 r., Ärztekammer Wien
(www.ris.bka.gv.at)

Organ nadzorczy/Organ handlowy
Ärztekammer Wien i Magistrat Wiednia, 1010 Wiedeń

Państwo przyznania dyplomu : Austria

Odpowiedzialny za treść i koncept: Dr. Amanda Zbyszewski / www.martinapiffl.com

Zdjęcia

Obrazy, zdjęcia, grafiki i filmy na tej stronie są chronione prawem autorskim. Prawa należą do następujących fotografów/osób/firm:

  • Amanda Zbyszewski
  • Martina Piffl
  • Matthias Piffl
  • Manuel Peric
  • Bernadette Vigl
  • SpotTheDot

Rozstrzyganie sporów- EU
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich (rozporządzenie ODR) chcielibyśmy poinformować o platformie internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS). Udostępnioną platformę można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres e-mail znajdziecie Państwo powyżej.

Zwracamy jednak uwagę, że nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim organem polubownym.